สถานี Radio Station Name: แสงแก้วเรดิโอ (เซิร์ฟเวอร์เอ็นเคเรดิโอ)
เพลง รายการบ่าวหัวทุ่ง เบอร์คุณสุนทร ลูกทุ่งเก
ผู้ฟัง 1
คน