สถานี Radio Station Name: แสงแก้วเรดิโอ (เซิร์ฟเวอร์เอ็นเคเรดิโอ)
เพลง http://prdonline.prd.go.th:8202/
ผู้ฟัง 1
คน