สถานี Radio Station Name: แสงแก้วเรดิโอ (เซิร์ฟเวอร์เอ็นเคเรดิโอ)
เพลง http://ohmi - design.com:8456
ผู้ฟัง 5
คน