สถานี Radio Station Name: แสงแก้วเรดิโอ (เซิร์ฟเวอร์เอ็นเคเรดิโอ)
เพลง http://radio2.nkradio.info:8890/
ผู้ฟัง 2
คน