สถานี Radio Station Name: แสงแก้วเรดิโอ (เซิร์ฟเวอร์เอ็นเคเรดิโอ)
เพลง http://radio14.plathong.net:7134
ผู้ฟัง 1
คน