สถานี Radio Station Name: แสงแก้วเรดิโอ (เซิร์ฟเวอร์เอ็นเคเรดิโอ)
เพลง Easy loverS Disc 2 - ค่อยค่อยพูด
ผู้ฟัง 2
คน