สถานี Radio Station Name: แสงแก้วเรดิโอ (เซิร์ฟเวอร์เอ็นเคเรดิโอ)
เพลง สปอตต้นชั่วโมงรวมใหม่สุด 11 กันยายน.63
ผู้ฟัง 4
คน